شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اُم الفاطمه

بی‌تو چشمم باران نداشت
بی‌تو ایمانم جان نداشت
خلقت نور  فاطمه
بی‌حضورت امکان نداشت

پس از تو امیدت چه تنها شد
در غصه بر خانه‌ات وا شد
و زهرایت اُم ابیها شد

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدعلی نقیب

ای همه دین و باورم
سایۀ لطفت بر سرم

حسین عباس‌پور

خاتم خلقت را نگین
دل سپرده بر تو امین

حسین عباس‌پور

روح و ریحان مصطفی، قدر و قرآن مرتضی
خانه‌ات لبریز از بهشت، چشم تو لبریز از خدا

حسین عباس‌پور

چشمۀ خیر و برکتی، بر همه عالم حجتی
با یتیمان هم‌سفره‌ای، با ملائک هم‌صحبتی