شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مهمان آسمانی

روح و ریحان مصطفی، قدر و قرآن مرتضی
خانه‌ات لبریز از بهشت، چشم تو لبریز از خدا

به قرآن که نور تو نازل شد
مسلمانی‌ام با تو کامل شد
به عشقت دل سنگی‌ام دل شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام تو تسبیح مَلَک، زیر پای تو نُه فَلَک
ای که رَزّاق عالمی، شد غذایت نان و نمک

جفا دیدی و مهربان بودی
دعاگوی همسایگان بودی
تو مهمانی از آسمان بودی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در وطن تنها مانده‌ای، خسته‌ای اما مانده‌ای
غم ندارد در دل علی، در کنارش تا مانده‌ای

شد اشک علی راوی آهت
تو رفتی ولی جاودان راهت
فدای تو و عمر کوتاهت

«یا زهرا، یا زهرا»