چشمۀ نور

چشمۀ خیر و برکتی، بر همه عالم حجتی
با یتیمان هم‌سفره‌ای، با ملائک هم‌صحبتی

دو چشمم به شوق تو کوثر شد
لبم با ثنایت معطر شد
دلم تا حریمت کبوتر شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بر پیمبر هم مادری، قوّتِ قلب حیدری
علت خلقِ عالمی، چشمۀ نوری، کوثری

ندارم غمی در دلم دیگر
که حس می‌شود سایه‌ات بر سر
تو را تا صدا می‌زنم مادر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
سوزد از  آهت سینه‌ها، جان‌نثارت آیینه‌ها
چادرت دارد وصله‌ها، دست تو دارد پینه‌ها

مشامم پر از عطر نانِ توست
تمام دو عالم از آنِ توست
خدا حافظ شیعیانِ توست

«یا زهرا، یا زهرا»