شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مسافر شهید ما

شبیه پرچمی که زخمی است
چه استوار مانده تا هنوز
به خون لاله‌ها معطر است
سپید و سرخ و سبز ما هنوز

نه تن به سایه‌ها نمی‌دهد
دل بزرگ آسمان ما
چگونه مرده خوانمت شهید
که زنده مانده آرمان ما

آه
جوان رو سفید ما سلام
مسافر شهید ما سلام
پناه ما امید ما سلام

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین عباس‌پور

خبر رسید و ذکر یا حسین
تمام سوگواری تو شد

حسین عباس‌پور

شبیه پرچمی که زخمی است
چه استوار مانده تا هنوز