آیاتِ غم

ماه نزولِ آیات غم شد
با یاد مولا، دل‌ها حرم شد

دل‌های ما، غرق غم است
«باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است»

زمزمه می‌کنم از دل، می‌کشم هر دم آه
«باَبی انت و اُمّی، یا اباعبدالله»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن شبیب از شاه خراسان
دارد حدیثی با چشم گریان

در موج غم، ساحل حسین
اِن کُنتَ باکیاً لشیءٍ فَبکِ للحُسین

همۀ عالم و آدم، به فدایت مولا
«باَبی انت و اُمّی، یا عزیز الزهرا»