شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

أین معز الاولیاء

کی سر می‌شود، روزگار فراق
کی سر می‌شود، شام مستضعفین
أَيْنَ هَادِمُ أَبْنِيَةِ النِّفَاق
أَيْنَ قَاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ

شده قیامتی به‌پا، جهان شده‌ست یک‌صدا
أَيْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاء، أَيْنَ مُذِلُّ الْأَعْدَاء

أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاء
أَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با شوقش بخوان ذکر یا لیتنا
روزی می‌رسد با شهیدان عشق
روز رجعت عاشقان می‌رسد
پرچمدار اوست مرد میدان عشق

چه می‌شود که جان ما، شود فدای راه او
چه می‌شود فدا شویم، به شوق یک نگاه او

کِی دیده جهان منتظری صادق‌تر از شهدا؟
أَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غرق عزتیم با ولایت همه
تا داری نفس با امامت بمان
در این روزگار خیمه‌گاه ولی‌ست
تنها خیمۀ اَمن و خطّ اَمان

امام، کشتی نجات، امام، رایة الهداست
مرکز ثقل این جهان، خِطّۀ سرخ کربلاست

با خون خدا زنده شده خاک پاک نینوا
أَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلاء