شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

باور نمی‌کنم

باور نمی‌کنم، می‌باره پیش چشام مشک آب
باور نمی‌کنم، تشنه بمونه عزیز رباب
باور نمی‌کنم، باور نمی‌کنم، باور نمی‌کنم

کار از کار گذشت، حرمله می‌خنده
با یه تیر دیگه، چشمامو می‌بنده

می‌میرم، اگه این آب نرسه به خیمه‌ها می‌میرم
بچه‌ها تشنه بمونن به خدا، می‌میرم
می‌میرم

واویلا، آه از این غصه خدا، واویلا
واویلا، چی بگم به بچه‌ها، واویلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باور نمی‌کنم، افتاده دست عمو رو زمین
باور نمی‌کنم، افتاده باشه عمو از رو زین
باور نمی‌کنم، باور نمی‌کنم، باور نمی‌کنم

کار از کار گذشت، قد بابا شد خم
بی عمو این دنیا، می‌شه دنیای غم

می‌میرم، به عمو بگید اگه نیاد منم، می‌میرم
از غم دستایی که شده قلم، می‌میرم
می‌میرم

واویلا، کو پناه خیمه‌ها؟ واویلا
واویلا، کو علمدار بابا؟ واویلا