به حق حیدر

پیش روی من نمونده، جز این دیگه راهی
ذکرمه به حق حیدر، العفو یا الهی

می‌زنم به سینه تا قلبم، آروم بگیره
تا آهم به حقِ علیِ مظلوم بگیره

آبروداری کن امشب از من
با همین یا علی
بعید می‌دونم نگذری از من
ای خدای کریم، با علی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در خونه‌ت اومده باز، عبد رو سیاهی
ذکرمه به حق زهرا، العفو یا الهی

می‌زنم به سینه تا قلبم، آروم بگیره
می‌کشم آهی تا به حقِ خانوم بگیره

وقتی که گفتی هست شب قدرِ
ما همه، فاطمه
تا که ببخشیم ذکر لبامه
ذکر یا فاطمه، فاطمه