شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خدایا جوانم...

گلی گم شده در میان غبار
به داغش دل اهل خیمه دچار
ولی می‌رسد عطر او به مشام
که از هر دلی برده تاب و قرار

کجا مانده جانم؟ گل ارغوانم
خدایا جوانم، علی تنهاست
خدایا جوانم، خدایا جوانم
خدایا جوانم، علی تنهاست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غمش نیزه و دل نشانه شده
علی بودن او بهانه شده
که آیینه‌ام تکه تکه شده
که تسبیح من دانه دانه شده

مگر می‌توانم؟... دگر زانوانم...
خدایا جوانم، علی ای وای
خدایا جوانم، خدایا جوانم
خدایا جوانم، علی ای وای