دارالشفا

دنیا ندارد جز تو مسیری
بر اهل عالم، نعم الأمیری

راه نجات، آب حیات
ای تشنۀ لب خشک تو تا ابد فرات

ای امید دل بی‌تاب، یا اباعبدالله
به دو عالم تویی ارباب، یا اباعبدالله

«باَبی اَنت و اُمّی، یا اباعبدالله»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاک حریم تو آبرویم
شوق وصال تو آرزویم

دارالشفاست، صحن شما
ما را ببر شب اربعین سمت کربلا

کربلا قبلۀ دل‌هاست، یا اباعبدالله
دیدنش آرزوی ماست، یا اباعبدالله

«باَبی اَنت و اُمّی، یا اباعبدالله»