شب انتظار

شب اشک و راز و نیاز من است
فقط یک نفر چاره‌ساز من است
دعا می‌کنم در قنوت و سجود
شب است و زمین جانماز من است

دلم بی‌قرار است، شب انتظار است
می‌آید نوایی: قُمِ اللَّيلَ
شب درد و هجران، جهان مثل زندان
برای رهایی: قُمِ اللَّيلَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کجایی کجایی مسافر من!
امان از جدایی مسافر من!
به مهمانیِ این خرابه‌نشین
بگو کی میایی؟ مسافر من!

دل من! دعا کن، تو ویرانه را کن،
چراغانی امشب، قُمِ اللَّيلَ
نخوابی! که شاید، عزیزی بیاید،
به مهمانی امشب، قُمِ اللَّيلَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه کم‌طاقتم نه پر از گله‌ام
کم آورده پای پرآبله‌ام...
مرا امشب از این خرابه ببر
دعا کرده‌ام بین نافله‌ام

غمت با من است و، دلم روشن است و
خدا مهربان است، قُمِ اللَّيلَ
حبیبم رسیده، طبیبم رسیده
صدای اذان است، قُمِ اللَّيلَ