عطر جاودان

پای دَرسَت شیعه جان گرفت
جان‌ها عطری جاودان گرفت
ای که نامت آسمانی اَست
رفتی، قلبِ آسمان گرفت

ای ماهِ آسمان دل‌ها
جا داری در میان دل‌ها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داغت بر دل داغی آشناست
هرجا هردم بیرقت به‌پاست
ما با یادت گریه می‌کنیم
ای که یادت یادِ کربلاست

خورشید نیزه‌ها را دیدی
آری تو کربلا را دیدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیدم عمری تربت تو را
دارم دردِ غربت تو را
باز ای مولا از چه رو شکست
جهلِ دشمن حرمت تو را؟

دلتنگ مرقد تو ماییم
روزی تا صحن تو می‌آییم