غریب مادر

می‌سوزه قلبم، با آه زینب
آتیش می‌گیره هر خیمه، شام غریبون
همراه زینب

تُو خیمه‌ها شعله‌ور آتیشه
انگاری که نوحه‌گر آتیشه
پروانۀ شعله‌ها زینب و
سجاد و سجاده در آتیشه

شام غریبون، بسوز ای دل
با چشم گریون، بسوز ای دل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد از برادر، مظلومه زینب
بردن سر حسینش رو، از دیدن سر
محرومه زینب

زینب و هشتاد و چار بی‌پناه
نداره کاری به جز اشک وآه
چه جوری امشب دووم میاره
با تن زخمیِ تُو قتلگاه

می‌خونه خواهر، حسینم وای
غریب مادر، حسینم وای