فدای تو

کجا برم که دلم
با تو دیگه از جهان سفر کرده
کسی که از پیش تو
جای دیگه‌ای بره ضرر کرده

ضرر کرده، اون کسی که نتونه با تو همدم شه
تا ما هستیم، نمی‌ذاریم یه مو از سر تو کم شه
فدای عشق تو، همه عالم شه

بیعتت رو برندار عزیز حیدر
ما همه کنارتیم تا روز محشر
همه پیش‌مرگ توایم، چی از این بهتر

«حسین مولا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوریِ از تو آقا
آخرش چیه به‌جز پشیمونی
تو می‌دونی که چقدر
عاشق توایم آقا تو می‌دونی

تو می‌دونی، که نگات چه می‌کنه با دل شیدا
فدای تو، نه یه بار که صدهزار دفعه جون ما
سپر می‌شیم، برات، روز عاشورا

با تو می‌شه از غم دنیا رها شد
با تو می‌شه غرق در عشق خدا شد
با عنایتت شهید کربلا شد

«حسین مولا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه خوبه روز دهم
بی‌زره فقط بشم کفن‌پوشت
چه خوبه چشم وا کنم
ببینم که جا دارم تو آغوشت

تو آغوشت، چشامو ببندم و بمیرم آقا
چقد خوبه، که بوی سیب تو رو بگیرم آقا
من از پیشت، جایی، نمیرم آقا

غیر عشقت چیزی از دنیا ندیدیم
جونمونو دادیم عشقت رو خریدیم
پیش مادر تو فردا روسپیدیم

«حسین مولا»