شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بیا بابا

وقتشه دیگه بیای
برای سفر بابا من آماده‌م
نبین که چند روزیه
واسه زخمای پا از پا افتادم

من آماده‌م، به دلم افتاده همسفریم امشب
من آماده‌م، قول بده که با خودت ببریم امشب
بریم چادرنماز بخریم امشب

پر چادرم تو آتیش حرم سوخت
عمه اومد چادرم فقط یه کم سوخت
یادگاری تو بود خیلی دلم سوخت

«بیا بابا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدجواد الهی‌پور

ستاره‌ها رو ببین
تن من مثل این آسمون می‌شه

محمدجواد الهی‌پور

خوش قد و قامت من
پاشو توی سختیا کنارم باش

محمدجواد الهی‌پور

دعام اینه پسرم
قیامت که می‌شه روسپید باشم

محمدجواد الهی‌پور

اجازه می‌دی عمو؟
دست رد نزن بر این دل تنگم

محمدجواد الهی‌پور

ببخش اگر که نشد
دست به شمشیر بشم و بیام میدون

محمدجواد الهی‌پور

کجا برم که دلم
با تو دیگه از جهان سفر کرده

محمدجواد الهی‌پور

موهات به هم می‌ریزه
صورتت ولی هنوز مثه ماهه

محمدجواد الهی‌پور

یه عمره منتظرم
بگیرم تو رو یه روزی در آغوش

محمدجواد الهی‌پور

تمام سالو حسین
زندگی کردم برا همین شب‌ها