قربانی عشق

قربانی تو هستیم ای جان‌پناه یاران
رویت همیشه باشد خورشید راه یاران

جان به قربانت یا مولا
سر ما تقدیمت بادا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد از تو زندگانی بر عاشقان حرام است
ماندن بدون مولا در این جهان حرام است

روز و شب منزل به منزل
غربتت آتش زد بر دل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما با تو پر بگیریم سوی خدا حسین جان
میدان عشق باشد کرببلا حسین جان

مقصد ما حوض کوثر
همنشینی با پیغمبر