شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

منتهی آلامال

اگه علی نبود دل ما بی خدا بود
خدا می‌دونه عشقش از ازل با ما بود
می‌گن که جبرئیل دخیل بسته به دستاش
به برکت آقای ما حاجت‌روا بود

محبتش، دلخوشی دنیامه
تا جون دارم، می‌گم علی آقامه

ساقی کوثر، علی علی حیدر
فاتح خیبر، علی علی حیدر
جان پیمبر، علی علی حیدر

«حیدر حیدر، علی علی حیدر»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بی علی دنیای همه تیره و تاره
بی علی نوری نداره ماه و ستاره
وقتی که فرش قدمش خونۀ کعبه‌س
یعنی که توحید بی علی معنا نداره

ولایتش، که افضل الاعماله
زیارتش، که منتهی آلاماله

شافع محشر، علی علی حیدر
صدیق اکبر، علی علی حیدر
از همه برتر، علی علی حیدر

«حیدر حیدر، علی علی حیدر»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساقی کوثری و ما تشنۀ جامت
بالاتر از فهم همه‌س شأن و مقامت
گردن‌ کفرُ زده دم‌‌به‌دم تو میدون
شبیه ذوالفقار تو، تیغ کلامت

کلام تو، برادر قرآنه
مرام تو، تو قیامت میزانه

آیۀ محکم، علی علی حیدر
وصی خاتم، علی علی حیدر
می‌گم دمادم، علی علی حیدر

«حیدر حیدر، علی علی حیدر»