شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

منتهی آلامال

اگه علی نبود دل ما بی خدا بود
خدا می‌دونه عشقش از ازل با ما بود
می‌گن که جبرئیل دخیل بسته به دستاش
به برکت آقای ما حاجت‌روا بود

محبتش، دلخوشی دنیامه
تا جون دارم، می‌گم علی آقامه

ساقی کوثر، علی علی حیدر
فاتح خیبر، علی علی حیدر
جان پیمبر، علی علی حیدر

«حیدر حیدر، علی علی حیدر»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدعلیرضا شفیعی

اگه علی نبود دل ما بی خدا بود
خدا می‌دونه عشقش از ازل با ما بود