شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وعدگاه عشاق

ای کاروان غم‌ها، مقصد شده نمایان
آهسته که رسیده وقت وداع یاران

شانه‌ها زیر بار غم
می‌شود لحظه لحظه خم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در وعده‌گاه عشاق خیمه به‌پا نمایید
احرام خون ببندید قصد خدا نمایید

کربلا کعبۀ دل‌هاست
دیده‌ها از نامش دریاست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روز دهم سر ما بر نیزه می‌رود آه!
زینب بماند و اشک... غم‌ناله‌های جانکاه

تازیانه... غربت... سیلی..
کعب نی‌ها... روی نیلی...