ولی الله

صدای نفس جبریل، رسید از عالم بالا
بگو به همۀ دنیا، بگو علی شده مولا

الحمدلله الذی
جعلنا من المتمسکین
بولاية امیرالمؤمنین

ندای روشن «بلّغ» که می‌رسد ز سما
بگو علی شده مولایتان به امر خدا
خداست در همه‌جا یار و یاور و ولی‌اش
کسی که یاور و یار علی شود همه‌جا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بگو به همۀ حجاج، به خدا می‌رسد این راه
دین خدا شده کامل، شده علی ولی‌الله

الحمدلله الذی
جعلنا من المتمسکین
بولاية امیرالمؤمنین

علی‌ست آن‌که نباشد کسی از او برتر
علی‌ست مؤمن اول به دین پیغمبر
کسی که رفته در آغوش مرگ در شب خوف
کسی که جای نبی خفته شامگاه خطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علی حقیقت ایمان، علی تمامی قرآن
ولایت علی فرقان، ولایت علی میزان

الحمدلله الذی
جعلنا من المتمسکین
بولاية امیرالمؤمنین

علی مفسر قرآن علی امام جهان
علی‌ست نور هدایت برای عالمیان
سعادت ابدی در اطاعت از علی است
علی‌ست محور حق در تمامی دوران