یادت باشه

ستاره‌ها رو ببین
تن من مثل این آسمون می‌شه
نترس عزیز دلم
هرچی که خدا بخواد همون می‌شه

یادت باشه، فردا روز خیلی سختی داره عمه
یادت باشه، باشی توی سختیا تو یارِ عمه
یادت باشه بمون کنار عمه

دخترم تویی همه‌ دار و ندارم
خیلی بی‌تابی نکن صبر و قرارم
خیلی طول نمی‌کشه میای کنارم

«امان ای دل»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کجایی خواهر من
دعا می‌کنم دلت صبور باشه
همه‌ش دعا می‌کنم
چشم بد از اهل خیمه دور باشه

بگو خواهر، نمی‌شه طنین خطبۀ تو خاموش
اگه حتی، بگیری یه جسم بی‌سرو در آغوش
می‌گیری فردا پرچمو روی دوش

خودتو آماده کن برای فردا
فردا که قیامتی می‌شه تو صحرا
فردا که می‌مونی تو غریب و تنها

«امان ای دل»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
می‌بینم از روی تل
دوره کردن تنتو توی مقتل‌
با تیغ و نیزه و تیر
همه‌شون دارن میان سوی مقتل

حسینم وای، چشمامو می‌بندم و می‌زنم فریاد
حسینم وای، انگاری که آسمون روی خاک افتاد
آخه دشمن چی از جون تو می‌خواد

داغ تو رو سینۀ جهان می‌شینه
خون تو ادامۀ حیات دینه
راه سرخی که تو می‌گفتی همينه

«امان ای دل»