شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یادگار مجتبی

سرباز آخر تو عبدالهم عمو جان
جان می‌دهم کنارت مرد رهم عمو جان

جان‌نثارِ ثاراللهم
قتلگاهت قتلگاهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرگز نمی‌گذارم تنها بمانی ای عشق
پر می‌کشم به سویت ای آسمانی، ای عشق

می‌شوم قربانت مولا
رو سپیدم پیش بابا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سر روی سینۀ تو با گریه می‌گذارم
دستم جدا شد و جز تو یاوری ندارم

نوگل آل‌عبایم
یادگار مجتبایم