شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حبس تا ابد

چقدر بد شده دنیا چقدر بد شده‌ایم
به جای گرمی آغوش، دست رد شده‌ایم

تو از من آن همه دور و من از تو این همه دور
شبیه آنچه که بیگانه می‌شود شده‌ایم

میان پیلۀ احساسمان تفاهم نیست
که در منیّت خود حبس تا ابد شده‌ایم

من و تو میوۀ یک شاخه‌ایم و یک ریشه
جداجدا شده‌ایم و سبدسبد شده‌ایم

چقدر عیب‌نما و چقدر عیب‌شمار
شبیه آینه‌های تمام‌قد شده‌ایم