شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یک کوه رشید

یک کوه رشید داده‌ام ای مردم!
یک باغ امید داده‌ام ای مردم!
مانند شما که اهل دردید هنوز
من نیز شهید داده‌ام ای مردم!