شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا رب الهی العفو

ای اهل عفو و غفران، یا رب الهی العفو
از هر خطا و عصیان، یا رب الهی العفو

صد بار توبه کردم، صد بار عهد بستم
با سنگ غفلتم باز، آیینه را شکستم

هر بار چشم بستی، بر این همه تباهی
تو اهل چشم‌پوشی، من اهل روسیاهی

تو اهل جود و بخشش، تو غافر الذنوبی
من ناسپاس، بدعهد، اما تو خوبِ خوبی

«یا رب الهی العفو، یا رب الهی العفو»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

وای از شبی که سر شد، در ظلمت و تباهی
از هر گناه و ظلمی، العفو یا الهی

یوسف رحیمی

چون چشمه، رحمت تو، جاری ز هر طرف بود
با سنگ هر گناهم، این چشمه شد گل آلود

یوسف رحیمی

آیینه‌ام ولی آه، عمری‌ست پرغبارم
با هر گناهم افتاد، صدها گره به کارم

یوسف رحیمی

ای اهل عفو و غفران، یا رب الهی العفو
از هر خطا و عصیان، یا رب الهی العفو