ام ابیها

شد مُتحیّر بشر از درک مقامَت
قدر و بها یافته زن از تو و نامَت

حضرت طاها گفته فِداها
بوسه به دستِ تو زده بابا
ام ابیها، حضرت زهرا

«ام ابیها یا حضرت زهرا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لرزه به جان ستم اُفتَد ز کلامَت
زنده شد از خطبۀ تو روح شهامَت

نور تو تابید در شب دنیا
از کلماتت حق شده اِحیا
یاور روزِ غربت مولا

«ام ابیها یا حضرت زهرا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جان عزیز تو شده نذر امامَت
درس وفا داده به ما عزم و قیامَت

راه تو باشد راه شهیدان
ما همه هستیم بر سر پیمان
نذر تو مادر این سر و این جان

«ام ابیها یا حضرت زهرا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عطر گل یاس به هر کوچه رسیده‌ست
بوی بهشت آمده این عطر شهید است

این نفحات از عالم بالاست
تربت آن‌ها قبلۀ دل‌هاست
خاک قدوم حضرت زهراست

«ام ابیها یا حضرت زهرا»