شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کل یوم عاشورا

شد دیدنی طلوعت از روی نیزه امشب
آتش زدی به جانم ای آفتاب زینب

غصه‌های من بی‌پایان
شد در این شام غریبان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سر در برابر ظلم یک لحظه خم نکردی
دشمن فنا شد و تو پیروز اين نبردی

پرچمت همواره برپاست
تا ابد زنده عاشوراست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روییده یاس و لاله هر جای این بیابان
شد زنده مکتب تو از خون این شهیدان

آبرو دارد از نامت
صبر و عزت تا قیامت