شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

امید تمام روزگاران

آوای نسیم و باد و باران
آهنگ قشنگ آبشاران

گنجشک به روی شاخساران
با جوش و خروش، چشمه‌ساران

بلبل به ترانه و ترنم
با نغمه شاد خود هزاران

گل‌ها به طراوت و شکفتن
با رویش خود به سبزه‌زاران

شبنم به زلالی و لطافت
جریان زلال جویباران

با رویش سبز خود درختان
لبخند شکوفه در بهاران

هریک به زبانی از تو گفتند
آرامش جان بی‌قراران!

روی تو مبارک است بر عید
امید تمام روزگاران!