شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قدرت خون شهیدان

گرد و خاکی کردی و بنشین که طوفان را ‏ببینی
وقت آن شد قدرت خون شهیدان را ببینی

می‌رود تابوت روی دست مردم، چشم وا ‏کن
تا که با چشم خودت فرش سلیمان را ‏ببینی

پاشو از پای قمارت! روی دور باخت هستی
پاشو! باید آخرین اخبار تهران را ببینی

گوش کن! این بار حرف از مرگ شیطان ‏بزرگ است
رو به خود آیینه‌ای بگذار شیطان را ببینی

خواب را دیگر حرام خود کن از امشب که ‏باید
باز هم کابوس موشک‌های ایران را ببینی

رازها در ذکر بسم الله الرحمن الرحیم است
وعده‌ها داده خدا، باید که قرآن را ببینی

قول دادیم انتقامی سخت می‌گیریم، ‏بنشین
تا که فرق قول کافر با مسلمان را ببینی