شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حج ناتمام

پیوسته نماز در قیام است حسین
هفتاد و دو حج ناتمام است حسین
عمری‌ست که دور مرقدش می‌گردیم
آیینۀ مسجدالحرام است حسین