شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حیثیّت انقلاب

هشدار! گمان بی‌نیازی نکنیم
با رنگ و درنگ، چهره‌سازی نکنیم
حیثیّت انقلاب خون شهداست
با حرمت انقلاب بازی نکنیم