شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سورۀ انتقام

طوفان خروش و خشم ما در راه است
سوگند به آه، عمرتان کوتاه است
با سورۀ انتقام برمی‌گردیم
این تازه فقط اول بسم‌الله است