شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کشتی نجات

از روى حسین تا نقاب افکندند
در عالم عشق، انقلاب افکندند
تبریک به طوفان‌زدگان غم و درد!
کشتى نجات را به آب افکندند