زین العابدین

از صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله انصاری روایت شده:
نزد پیامبر نشسته بودم امام حسین(علیه‌السلام) در دامان پیامبر نشسته بود و آن حضرت با او بازی می‌کرد، ناگاه پیامبر فرمود: «ای جابر او دارای فرزندی می‌شود که نام او علی است، چون روز قیامت شد ندا می‌شود «سیدالعابدین» سرور عبادت‌کنندگان برخیزد! در این وقت آن فرزند به پا می‌خیزد آن فرزندی خواهد داشت که نامش محمد خواهد بود پس اگر او را دیدی سلام مرا به او برسان».(۱)

هرگاه زهری از علی بن الحسین روایت می‌کرد می‌گفت: «زین العابدین» علی بن الحسین به من گفت...سفیان بن عیینه به او گفت: چرا به او زین العابدین می‌گویی؟ زهری پاسخ داد: چون از سعید بن مسیب شنیدم که از ابن عباس روایت می‌کرد و می‌گفت: پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرموده است: «چون روز قیامت به پا شود منادی ندا می‌کند زین العابدین؛ زینت عبادت‌کنندگان کجاست؟ گویا می‌بینم فرزندم علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب، از میان صفوف به پیش می‌آید».(۲)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. پیشوایان هدایت، ج۶ (زین العابدین حضرت امام سجاد علیه‌السلام)، ص۵۴؛ به نقل از احقاق الحق ۱۲/۱۳-۱۶، البدایة و النهایة ابن کثیر ۹ /۱۰۶.
۲. همان؛ به نقل از علل الشرایع ۱ /۲۶۹، امالی ۳۳۱.

پدیدآورنده