شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آبروی دریا

ای بحر! ببین خشکی آن لب‌ها را
ای آب! در آتش منشان سقا را
ای تیر! خطا کن، ز هدف چشم بپوش!
ای مشک! مریز آبروی دریا را