آشنا

ای غم، تو که هستی؟ از کجا می‌آیی؟
هر دم به هوای دل ما می‌آیی
باز آی و قدم به روی چشمم بگذار
چون اشک به چشمم آشنا می‌آیی!