انتظار

باغیم که رنج‌دیده از پاییزیم
با اشک، نمک به زخم خود می‌ریزیم
یک عمر به احترام نامت، این‌بار،
باید که به انتظار تو برخیزیم