شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حقیقت نور

چه جانماز پیِ اعتكاف بر دارد
چه ذوالفقار به عزم مصاف بر دارد

علی حقيقت نور است و هيچ جايز نيست
كه در مقابل شب انعطاف بر دارد...

دوباره مثل علی زاده می‌شود، اما
اگر دو مرتبه كعبه شكاف بر دارد

اگر كه حُرمت مولا نبود، ممكن بود
خدا ز خلق خود امر طواف بر دارد