شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

به یاد تو...

تو آرزوی منی با تو قلب من زنده‌ست
و با وجود تو دنیای من فروزنده‌ست

به عشق توست درختان سبز پربارند
به لطف توست اگر آفتاب بخشنده‌ست

به اذن توست اگر ابرها روان هستند
و رودخانه و دریا اگر خروشنده‌ست

به شوق دیدن روی تو باد می‌گردد
نسیم هم به هوای تو از گل، آکنده‌ست

بهار، وصف دل‌انگیز مهربانی تو
جهان ز رایحه‌ات... باغی از گل خنده‌ست

کسی‌که عشق تو در دل ندارد آدم نیست
و مثل خار و خسی در هوا پراکنده‌ست

تو منتهای همه آرزوی انسانی
کسی‌که از تو جدا می‌شود سرافکنده‌ست

دلی که فارغ از عشق توست می‌میرد
به یاد توست اگر قلب عاشقان زنده‌ست