شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

تو از فهمیده‌ها فهمیده بودی؟

تو همچون غنچه‌های چیده بودی
که در پرپر شدن خندیده بودی
مگر راز حیات جاودان را
تو از فهمیده‌ها فهمیده بودی؟