شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خواهر خون خدا

زینب صُغراست او؟ یا مادر کلثوم بوده؟
یا خطوط درهم تاریخ نامفهوم بوده؟

کِی به دنیا آمده؟ کی رفته؟ کی همسر گزیده؟
در کدامین خاک مدفون است؟ نامعلوم بوده!

«مجلسی» فرموده: در بازار کوفه خطبه خوانده
«شیخ طوسی» گفته: پیش از کربلا مرحوم بوده!

«مامَقانی» چیزهایی گفته، «شهرآشوب» چیزی
در کتاب «طبرِسی» چیزی دگر مرقوم بوده

از چه دورانی سخن می‌گویی ای تاریخ! وقتی،
جعل و تحریف و سندسوزی در آن مرسوم بوده...

از چه دورانی سخن می‌گویی ای تاریخ! وقتی،
تالی قرآن او شمشیر بر حلقوم بوده

از چه دورانی سخن می‌گویی ای تاریخ! وقتی،
هر کجایش را که می‌بینی علی مظلوم بوده

شیون هیهات مِنّا الذلّه می‌آید به گوشم
سرنوشت سرخ عاشوراییان محتوم بوده

خواهر خون خدا هرجا که باشد کربلایی‌ست
دختر خیر النّسا هرکس که شد معصوم بوده

پس ملالی نیست هرکس هرچه می‌خواهد بگوید
ما رأیت الّا جَمیلا قصه‌ای منظوم بوده

پس ملالی نیست زیرا آن‌که می‌داند، می‌آید
آن‌که سِرّ خاندانش سال‌ها مکتوم بوده

پس ملالی نیست؛ برمی‌خیزد از جا قائم ما
آن‌که تیغش مظهر یا حیُّ یا قیّوم بوده...