شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خورشید به خون نشسته

منشق شده ماه از جبین در شب قدر
خورشید به خون نشسته بین در شب قدر
زخم است به سر گرفته، جای قرآن
تقدیر علی‌ست این چنین در شب قدر...