شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دلیل تبسم

ای بهترین دلیل تبسم ظهور کن
فصل کبود خندۀ ما را مرور کن

چرخی بزن به سمت نگاه غریب ما
از کوچه‌های بی‌کسی ما عبور کن

ما زائر تبسم بارانی توایم
ما را به حق آینه‌ها، خیس نور کن..

ما را ببر به خلوت کشف و شهود خویش
ما را به راه سیر و سلوکت غیور کن

ما بی‌شکیب، نور تو را آه می‌کشیم
یا جلوه کن و یا دل ما را صبور کن

روح زمین کبود شب و دشنه است و ظلم
ما را برای چیدن ظلمت جسور کن

ای آخرین تبسم نور محمدی!
جان جهان، عدالت روشن! ظهور کن