شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دیروز و امروز

دگر این دل سر ماندن ندارد
هوای در قفس خواندن ندارد
چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت
که دیگر بار، سوزاندن ندارد

شدم تر دامن از دیروز و امروز
ندارم خفتن از دیروز و امروز
همه ترسند از فردا، شگفتا
که می‌ترسم من از دیروز و امروز(۱)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. الهی همه از روز پسین ترسند و عبدالله از روز پیشین. (خواجه عبدالله انصاری)