شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سیصد و سیزده قمر

یک روز به هیئت سحر می‌آید
با سوز دل و دیدهٔ تر می‌آید
یک‌روز به انتقام هفتاد و دو شمس
با سیصد و سیزده قمر می‌آید