شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شهادتین

با دشمن خویش روبه‌رو بود آن روز
با گرمی خون غرق وضو بود آن روز
آن‌کس که تشهد اباعبدالله
تلقین شهادتین او بود آن روز