شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

داد از این دل

خدایا! داد از این دل، داد از این دل
که یک‌دم مو نگشتُم شاد از این دل
چو فردا دادخوهان داد خواهند
بگویم صد هزاران داد از این دل

خداوندا! به فریاد دلُم رس
کسِ بی‌کس تویی، مو مونده بی‌کس
همه گویند: «طاهر» کس نداره
خدا یار منه، چه حاجتِ کس؟

من از «قالُوا بَلی» تشویش دیرُم
گنه از برگ و بارون بیش دیرُم
اگر «لا تَقْنَطُوا» دستم نگیره
من از «یا وَیْلَتا» اندیش دیرُم

گوشۀ شیرازی (آواز دشتی)