شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

صداقت شهیدان

ای کاش سخن آینۀ جانم بود
جان عرصۀ ترک‌تاز جانانم بود
دل، تنگ شد از نفاق دیرین، ای کاش
یک ذره صداقت شهیدانم بود