شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بیا برگردیم

برخیز که راه رفته را برگردیم
با عشق به آغوش خدا برگردیم
در عرش، صدای «اِرجعی» پیچیده‌ست
یا اَیَّتُها النَّفس! بیا برگردیم