شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فصل شکوفایی نور

باز شد پنجرۀ روشنی از فصل حضور
فصل سرسبز دعا، فصل شکوفایی نور

دردمندان! به شما ماه خدا رو کرده‌ست
چه خدایی، که رحیم است و کریم است و غفور

به هلال مَهِ نو در رمضان باید گفت:
«قُل هُو‌الله اَحَد چشم بد از روی تو دور»..

گاه در پرتو قرآن، به تلاوت بنشین
ای نگاه تو طربناک‌تر از باغ بلور

عافیت چون طلبد؟ آن که گریزد ز طبیب
به خدا کی رسد؟ از خود نکند آن که عبور

صبر بر معصیت، از زهدِ ریایی بهتر
سعی کن تا که در این ماه شوی سنگ صبور

ای دلت در گرو آیۀ «فَاخلَع نَعلَیک»
در دلت مانده اگر آرزوی وادی طور

بی ریا، در پی تسکینِ دلِ مسکین باش
نشود مانع احساس تو، احساس غرور

ای صفای تو نوازشگر گل‌های یتیم
نذر این باغچه کن، شادی و شیدایی و شور

سعی کن لذت غفران خدا را بچشی
ای که ابر کَرَم از روی سرت کرده عبور

دل اگر یاد خدا کرد و شب از نیمه گذشت
می‌شوی غرق عنایت، سحر از فیض حضور

به دعا دست برآرید «شب قدر» مگر
بگشاید گره از کار شما صبح ظهور

ای که چشم دل تو در طلب راه خداست
رو به مهمانی او کن، رمضان ماه خداست